โทร .+66 53-328661, +66 86-1822424 แฟกซ์.+66 53-328555 E-mail: vdara.vdara@hotmail.com

ติดต่อเรา

ที่อยู่ :
 
445 หมู่4 ต. แม่เหียะ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50100 Tel.66 53-328661-2,
66 86-1822424 Fax.66 53-328555
www.vdararesortandspa.com , 
E-mai l: vdara.vdara@hotmail.com
 
Google Map:

 


แผนที่  :

 

Tags:  ติดต่อเรา 

Follow Us.

อัลบั้มภาพ

Tag.

 
Copyright 2012-2016 All Right Reserved www.vdararesortandspa.com
445 หมู่. 4 ตำบล แม่เหี๊ยะ อำเภอ เมือง เชียงใหม่, ประเทศไทย 50100
โทร.66 53-328661,66 86-1822424 แฟกซ์.66 53-328555
อีเมล์ : vdara.vdara@hotmail.com